Samenvatting
Wat doen we wanneer, door de opwarming van de aarde, de zeespiegel veel meer stijgt dan eerder werd aangenomen?

En hoe kunnen wij ons dan effectief beschermen tegen een zeer zware noordwesterstorm tijdens vloed en tevens springtij bij één meter zeespiegelstijging, hetgeen zou kunnen gebeuren over ongeveer 80 jaar? En dijkring 14 het begeeft en de provincies Noord- en Zuid-Holland onder water komen te staan waarbij duizenden mensen verdrinken en onze economie volledig zal instorten?

Overal in de wereld zie je dit soort rampen gebeuren. En wij maar denken dat ons zoiets niet zal overkomen. De watersnoodramp van 1953 bewijst het tegendeel... De zeespiegelstijging is voor ons land, waarvan een groot deel onder de zeespiegel ligt, een van de belangrijkste gevaren...

De klimaatverandering en de opwarming van de aarde met extreem weer en de zeespiegelstijging zijn een feit. Er zullen dus wel maatregelen genomen moeten worden wil Nederland in zijn huidige vorm kunnen blijven bestaan!
 
Plan West-Holland (PWH)
pretendeert enkele oplossingen te kunnen aanreiken en daarbij ook een rol te kunnen spelen in de transitie van een grotendeels fossiele economie naar een CO2 neutrale economie.

De betaalbaarheid maar ook de wenselijkheid van PWH zal bepaald worden door de doelmatigheid ervan, maar zeker ook door de grote meerwaarde, vooral ook op het gebied van de volkshuisvesting, economie en de vervoersector.

Er kunnen ongeveer 500.000 betaalbare en energie neutrale woningen op West-Holland gebouwd worden binnen de 10 middelgrote steden verspreid over geheel West-Holland.
Daar zouden 1.250.000 mensen kunnen wonen (gemiddeld 2.5 mensen per woning) in een omgeving met veel natuur rondom de woningen, die enerzijds de verstoring van de zeebodem wettelijk compenseert en anderzijds de leefbaarheid voor de bewoners zal optimaliseren. Vooral ook met de te verwachte grote toestroom van veel meer vluchtelingen (Africa) zou dit een oplossing kunnen betekenen voor de nog steeds sterk toenemende woningnood.

De provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland kunnen wellicht een cruciale rol spelen bij de uiteindelijke beoordeling en uitvoering van Plan West-Holland...


Kijk verder wat nog meer mogelijk zou kunnen zijn op dit nieuwe, waterveilige land langs onze kust. Zie wat economie betreft bijvoorbeeld "IJmonde" verderop in deze website.

© Stichting Plan West-Holland, november 2023vorige
volgende
...