Het Plan

West-Holland is nieuw land voor de kust van Noord- en Zuid-Holland.
Het noordelijk deel van West-Holland zou bij de provincie Noord-Holland aangesloten kunnen worden en het zuidelijk deel van West-Holland bij de provincie Zuid-Holland.

West-Holland (noord en zuid) zal veel te bieden hebben op meerdere gebieden. Het betreft in eerste instantie
een nieuwe kustlijn in zee. Naast een duurzame en effectieve bescherming tegen overstromingen vanuit zee zal er tevens gedacht moeten worden aan het verhogen van duinen, dijken en zeeweringen en ruimte geven aan water van rivieren en meren. We moeten daarbij rekening houden van het bergen van water, het keren van water en een strategie ontwikkelen m.b.t. de noodzakelijke zandwinning, allemaal aspecten die bij PWH aan de orde komen.

Op West-Holland komt ook een vliegveld (Schiphol) aan zee (dus niet in zee), in combinatie met railvervoer, wegvervoer een binnenhaven en een grote zeehaven. Voor Nederland als distributieland is dit een bijzonder sterk economisch principe.
Zie hiervoor ook "IJmonde" verderop in deze site.

Plan West-Holland is een degelijk, op onze toekomst gericht plan om voor onze kinderen en kleinkinderen een veilig, betrouwbaar en schoon stukje Nederland te bouwen . Er kunnen (zoals eerder beschreven) ongeveer 500.000 betaalbare en energieneutrale huur- en koopwoningen komen voor starters, doorstromers en voor alle inkomens en generaties in 10 middelgrote steden verspreid over zowel het zuidelijk als noordelijk deel van West-Holland. In totaal voor 1.250.000 miljoen mensen! (gemiddeld 2.5 mensen per woning) Er zal worden gestreefd naar een sterke en stabiele economie waar mensen niet ziek maar gelukkiger van worden. Ook komt op heel West-Holland geen fossiele brandstof meer voor. Gedacht wordt ondermeer aan projecten als SolaRoad of ook aan dakpannen die tevens zonnecollectoren zijn, zonneweides enz.

Plan West-Holland is een omvangrijk en zeer kostbaar plan en zal ongeveer 150 jaar effectieve bescherming kunnen bieden. Daarna zal wellicht de Haakse Zeedijk bescherming voor de volgende periode kunnen bieden en gaat uit van een stijging uiteindelijk van ongeveer 7 mtr. Deze Haakse Zeedijk zal dus in een later stadium aangelegd kunnen worden en zal over een langere termijn worden gefinancierd. De Haakse Zeedijk garandeert bescherming voor een zeespiegelstijging van meer dan 2 meter hetgeen pas over ruim 100 jaar te verwachten is zodat de aanleg in een later stadium zal kunnen starten. Omdat de prognoses over de zeespiegelstijging steeds weer worden herzien en ook steeds somberder worden (KNMI 2021) is er bij Plan West-Holland ver vooruit gedacht en rekening gehouden met een zeespiegelstijging van ongeveer 2 tot 3 meter. Het KNMI verwacht nu een stijgende zeespiegel van 1 meter over 80 jaar, maar wanneer Antarctica onstabiel zou blijven, en daar ziet het nu wel naar uit, heeft het KNMI het nu al over 2 á 3 meter stijging in de volgende eeuw. Hoe zou dat dan over 200 jaar zijn? Zullen de afspraken van de klimaattop in Glasgow voldoende zijn? Ons nageslacht zal het ons zeker niet vergeven wanneer wij nu zouden falen en er een tweede watersnoodramp zou ontstaan! Wij moeten nu de opwarming van de aarde stoppen anders stopt deze ons. Voor Nederland zou Plan West-Holland een heel goed begin kunnen zijn. Niets doen is geen optie. Te weinig doen ook. Dus laten we dan maar direct beginnen!

Een zeewering van ten minste 14 meter +NAP,  met een landhoogte van minimaal 5 meter +NAP hetgeen overeenkomt met Maasvlakte 2, zal borg staan voor een duurzame kustbescherming, zodat vele generaties na ons maximale veiligheid kan worden gegarandeerd met een zeer sterke (later nog een verder ophoogbare) zeewering die super stormbestendig is:


Een veel gehoorde reactie van mensen over het uitzicht is: "maar verliezen de mensen die aan de kust wonen dan niet hun mooie uitzicht?"
Het antwoord is: er wonen relatief weinig mensen vlak aan zee met het uitzicht op de horizon. Het zijn toch doorgaans hotels die vlak aan de kust staan. Op West-Holland kunnen tienduizenden mensen vlak aan zee wonen en vanuit hun huis dagelijks van de ondergaande zon genieten, binnen een paar minuten het strand oplopen en de zee in duiken.
(zie pag. 5 "wonen op West-Holland
").

In het noordelijke deel van West-Holland ligt de grote zandplaat
"De Razende Bol" op ongeveer vijf kilometer van onze westkust. Aan het zuidelijk deel is dat de Maas-vlakte 2 die eveneens vijf kilometer de zee in steekt. Daar tussenin is West-Holland bedacht. Er zal dan een vloeiende kustlijn kunnen ontstaan. In deze enorme tussenruimte past heel precies West-Holland, alsof het daarvoor is voorbeschikt. De kustlijn verloopt dan ook natuurlijker en gelijkmatiger. Nederland zal zo zijn karakteristieke vorm blijven behouden! Voor velen wellicht een geruststellende gedachte.

Alleen met Plan West-Holland zal de West-Hollandse kustlijn evenwijdig lopen met de huidige kustlijn. Nieuwe plannen voor meer windparken in de Noordzee vormen geen belemmering voor de aanleg en ontwikkeling van West-Holland. Er komen dan wellicht minder zonneparken en windmolens in onze weilanden, maar meer in zee. Zo blijft Nederland mooi en leefbaar.
IJmonde
voor het meeuwendeel
een economische top locatie

De klimaatcrisis zal bij dit plan uiteraard een zeer belangrijke plaats innemen omdat het ook de oorzaak van de zeespiegelstijging is. Het is noodzakelijk om onze kust zo effectief mogelijk te beschermen maar niet zonder iets aan de oorzaken hiervan te doen! Plan West-Holland maakt Nederland groter en duurzamer en staat voor een waterstofeconomie, waarbij (groen) waterstofgas de belangrijkste energiedrager is. De groene economie zal onze toekomst worden en West-Holland zou een proeftuin kunnen zijn voor duurzame vernieuwingen, experimenten en initiatieven op gebieden zoals economie, woningbouw, energie en ecologie!
Schiphol neemt op IJmonde een centrale plaats in. Het huidige Schiphol heeft dringend uitbreiding nodig, alleen al door het aantal bijna-ongelukken en het vliegveld is tevens recordhouder gevaarlijke incidenten! Schiphol zou op IJmonde op Zuid West-Holland verwezenlijkt kunnen worden en zou niet alleen een stuk veiliger kunnen zijn maar ook geen overlast meer geven voor de bewoners rondom het huidige Schiphol. Behalve de zee- en binnenhaven en weg, rail- en luchtvervoer zal er wellicht ook een metroverbinding komen tussen IJmonde en Amsterdam die passagiers van de luchthaven snel naar onze hoofdstad kan vervoeren. Ook een waterstoftrein naar het reguliere spoorwegnet en een magneetzweeftrein tussen de zes steden en IJmonde op Zuid West-Holland zullen een logische en snelle verbinding zijn omdat letterlijk alles op West-Holland dan elektrisch zal zijn. Wanneer dit allemaal gerealiseerd zou zijn hebben we het niet meer over 5 maar over 10 vervoersystemen, die allemaal op een toplocatie gelegen zijn waarbij een snelle uitwisseling van personen en goederen kan ontstaan.

HOE GROOT IS WEST-HOLLAND EIGENLIJK?

Noord West-Holland is 54 km lang, 5 km breed en heeft een oppervlakte van 270 km². Dit is precies de helft van Oostelijk Flevoland. De strook water tussen West-Holland en het vaste land heet de Randzee en is 1 km breed en 120 km lang en heeft dus 120 km² oppervlakte. Er zal een maximale hoeveelheid zand uit gewonnen moeten worden om West-Holland mee op te hogen. Uiteraard zal het meeste zand uit de Noordzee komen. De hoogten van land en zeewering zijn te vergelijken met die van Maasvlakte 2. Land ongeveer 6 mtr + NAP en zeewering 14 mtr. + NAP, afhankelijk van de nieuwste inzichten, die nog sterk kunnen veranderen door klimaat-verandering.

Zuid
West-Holland is 60 km lang, 5 km breed en heeft 300 km² aan oppervlakte. De totale oppervlakte van Noord- en Zuid West-Holland is 570 km². In vergelijking daarmee: Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn samen 970 km² groot. Er is wel een belangrijk verschil: Flevoland is een polder. West-Holland is meer een terp.
Hierboven een overgang van Zuid-Holland naar West-Holland nabij Scheveningen. Door een schiereiland zal een kleinere brug volstaan en daar is ook ruimte voor recreatie. Zo zouden de meeste overgangen er ongeveer uit kunnen zien. De Randzee vormt een buffer voor het rivierwater dat naar zee stroomt en is een kilometer breed en in dat opzicht te vergelijken met de randmeren iets ten zuiden van Elburg. Op de Randzee is recreatie en watersport mogelijk. En ook in dat opzicht is de Randzee goed te vergelijken met de randmeren langs de Flevopolder. Maasvlakte 2 sluit perfect aan op Zuid West-Holland. Wanneer het zeewater teveel zou stijgen, waardoor het rivierwater niet meer kan uitstromen, zou het rivierwater tijdens de vloedperiode tijdelijk kunnen worden omgeleid naar de maximaal diepe Randzee. Daarom is een extra zeesluis bedacht tussen Maasvlakte 2 en Zuid West-Holland.

West-Holland kan ook een flinke buffer vormen tussen het zeewater en het zoete water van het vaste land waardoor de verzilting van het land aanzienlijk kan worden verminderd!

West-Holland in combinatie met Delta21
West-Holland in combinatie met Delta21, voorlopig even "West-Delta" genoemd, is een idee of eigenlijk een voorstel vanuit PWH waar nog verder over gesproken zal moeten worden.  Delta21 is een initiatief van Huub Lavooij en Leen Berke met een bijdrage van Esmée van Eeden.

...
vorige
volgende