Wonen op West-Holland
Westmere,Wijdewater, Westeinde, Westerlande, Westenwind, Ziltenberge, Zijdelinks, Zeewoude, Zanderij en Zeestad (WWWWWZZZZZ) zijn de 10 steden op West-Holland waarover goed is nagedacht. Deze steden liggen verspreid over heel West-Holland. Een paar van deze steden liggen gedeeltelijk aan de Randzee en de andere wat meer aan de Noordzee. De "Randzee" is de naam van de lange strook water van 1 km breed tussen West-Holland en het vasteland van Den Helder tot Hoek van Holland.

Het succes van West-Holland zal voor een groot deel afhangen van de belangstelling van mensen om er te gaan wonen.
En dat zal zeker ook te maken hebben met de aantrekkelijkheid ervan. Op West-Holland komen uitsluitend energieneutrale woningen die veilig zijn voor een onverwacht grote zeespiegelstijging. De huizen moeten goed betaalbaar zijn en op schone grond staan met frisse zeelucht.
De grondprijs en de prijs van de woningen zullen zo laag mogelijk moeten blijven en de kwaliteit van de woningen zo hoog mogelijk. Dit is waarschijnlijk alleen maar te realiseren wanneer de marktwerking geheel of gedeeltelijk zal worden uitgesloten.

Dit zou wellicht alleen verwezenlijkt kunnen worden wanneer de nieuwe provincie alle grond in bezit zou hebben en er dus de zeggenschap over zou krijgen. Nederland zou dan een nieuwe provincie krijgen: De Provincie West-Holland die uiteindelijk de woningnood voor een groot deel zal kunnen oplossen! We dachten eerst dat de markt het wel zou oplossen en het individu zicht daarin wel redden zou. Niet dus!
vorige
volgende
...