Beschermt op een effectieve en robuuste manier
de kust tegen zware stormen en overstromingen

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ...
Op het NOS journaal van acht uur van dinsdag 24 oktober 2023 was een item over de zeespiegelstijging en wat dat kan betekenen voor ons. En de maatregelen die dan genomen moeten worden om ons land te beschermen.

Het warme oceaanwater (afbeelding links) zal de ijsmassa van Antartica sneller doen smelten en de zeespiegelstijging, vooral door het landijs, verder doen toenemen. Aan het woord waren Marjolijn Haasnoot van kennisinstituut Deltaris en Peter Kuipers Munneke, weerman en tevens pooldeskundige.

De ijsmassa op West Antarctica zal nóg sneller smelten dan werd gedacht. Wat gaat dat betekenen voor de zeespiegel en dus ook voor ons? Ook bij streng klimaatbeleid zal deze ijsmassa versneld wegsmelten. Peter: "de zeespiegelstijging van de komende eeuw is klaarblijkelijk het resultaat van de opwarming die we tot nu toe al hebben gezien... en dat betekent dat we daar niet zoveel meer aan kunnen doen".

Er zijn 4 scenario's (2e kaartje) waarvan de derde Plan West-Holland is:
1) verhogen van duinen, dijken en zeeweringen, 2) sluiten van de kust,
3) bouwen van een nieuwe kustlijn in de zee, 4) ruimte geven aan water.

Marjolijn: "bij alle 4 de richtingen zullen we rekening moeten houden met het bergen van water, het keren van water en de potentiele zandwinning". En: "uit onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan blijkt dat we technisch heel veel aan kunnen. En dan komt het er op aan of we snel genoeg zijn, we voldoende zand hebben en we genoeg ruimte hebben voor het keren en bergen van water". "En... wat willen we eigenlijk?"

Het antwoord op deze vraag zou kunnen zijn: Plan West-Holland.

Verderop in deze site zal ik laten zien dat dit ambitieuze plan méér te
bieden heeft, naast de zeer effectieve en doelmatige kustbescherming.
 
Er is dan ook een "maatschappelijke kosten-baten analyse" noodzakelijk om een duidelijk, realistisch totaalbeeld van Plan West-Holland te kunnen geven.

Uiteindelijk zal er snel een definitief antwoord moeten komen op de vraag welk scenario nu echt het beste zal uitpakken voor de toekomst van ons land. Storm PIA van  21-12-2023 geeft nogmaals aan hoe kwetsbaar wij eigenlijk zijn! Maar wat zal een echte zeer zware Noord-Westerstorm bij 1 meter zeespiegelstijging met vloed en tegelijkertijd  springtij kunnen aanrichten aan het einde van deze eeuw? En wanneer de rivieren door heel veel smeltwater dan ook nog eens een te hoge waterstand hebben, is het risico op grote overstromingen veel te groot. De beslissing over de beste strategie zal daarom zo snel als mogelijk is genomen moeten worden. Wij hebben geen andere keuze!

Maar eerst nog even het volgende:
Bij het ontwerpen van Plan West-Holland (PWH) is er in eerste instantie bedacht dat de aanleg en uitvoering van De Haakse Zeedijk (DHZ) in een later stadium zou kunnen plaats vinden en wel pas na de aanleg en uitvoering van PWH. De reden was dat er bij dit omvangrijke en goed onderbouwde plan bescherming kan worden geboden bij een zeer hoge zeespiegelstijging, maar die pas ergens in de volgende eeuw te verwachten is.

Echter bij nader inzien lijkt de volgende strategie wellicht een nóg betere optie te zijn: De West-Hollandse Zeedijk (de latere zeewering van West-Holland) tegelijkertijd aanleggen met De Haakse Zeedijk! De aanleg van DHZ zou dan kunnen beginnen van noord-oost naar zuid-west werkend. En de West-Hollandse Zeedijk juist van zuid-west naar noord-oost toe. Het voordeel hierbij is dat de Nederlandse kust dan al in een relatief vroeg stadium een optimale bescherming zou kunnen krijgen tegen onverwacht zware stormen. Vooral wanneer die toe zouden slaan op een moment van een flinke zeespiegelstijging in combinatie van vloed en springtij, waarbij metershoge golven een te groot risico vormen voor catastrofale overstromingen.

De enorme hoeveelheden zand die dan nodig zijn kunnen wellicht gewonnen worden door alle scheepsroutes op de Noordzee uit te diepen en te verbreden. Doordat de zeestroming de uitgediepte vaargeulen na verloop van tijd met het omringende zand weer zal opvullen, kan daar in principe opnieuw zand gewonnen worden.
En dit kan bijna eindeloos herhaald worden.

                                                                                                                                                                                             ...
Volgende pagina
...                                                                                                                                                                                                                                             ...
...
volgende pagina
...