Veiligheid
Het risico van een catastrofale overstroming wordt momenteel als zeer klein geschat, net als het risico van een kernramp destijds als uiterst klein werd voorgesteld. Nu weten we dat met Tjernobyl, Fukushima en andere ongelukken met kerncentrales het risico in de praktijk veel groter is gebleken dan eerst werd gesuggereerd.


Sinds kort blijkt dat de zeespiegelstijging groter zal zijn dan eerdere berekeningen aangaven. De temperatuur van de Noordpool ligt op dit moment zo'n twintig graden hoger dan gebruikelijk is.  Maar de zeespiegel stijgt niet alleen door het smelten van de ijskappen op Groenland, de Noordelijke IJszee en Antarctica, maar ook door de thermische uitzetting van oceanen. Dat is de conclusie van Duitse onderzoekers op basis van satellietgegevens gedurende twaalf jaar onderzoek. Ondermeer op basis van deze gegevens zou er eigenlijk een nieuwe risicoanalyse moeten plaatsvinden. Dat ruim een derde van het ijs van de Himalaya in 2100 verdwenen zal zijn door de opwarming van de aarde geeft aan hoe groot het probleem is.

De vraag dringt zich ook steeds meer op welk risico op een catastrofale overstroming, waarbij duizenden mensen in Nederland zullen verdrinken en de economie totaal ontwricht zal worden, wij aanvaardbaar vinden. Het antwoord op deze vraag is natuurlijk dat we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt zouden moeten aanwenden om dit risico zo klein mogelijk te houden en we ook alles in het werk zouden moeten stellen om, ook op de zeer lange termijn, een nieuwe watersnoodramp te voorkomen. Wij zijn in ons land gewend om te vechten tegen het water. Met nieuwe technologieën en inzichten bekijken we steeds hoe dat beter en effectiever kan.

...