IJmonde de economische motor!Met alle vervoerssystemen op een toplocatie aan zee (IJmonde) ontstaat een "economische motor" voor Nederland. Goederen kunnen hier snel overgeladen, doorgevoerd of in/uitgevoerd worden. De zeehaven, waar de allergrootste LNG-schepen kunnen aanmeren, is zeer goed te bereiken en er kan direct worden overgeladen op de binnenvaart of ander vervoer. Voor de hand ligt hierbij dat de havens van A'dam en R'dam zullen gaan samenwerken door de goede verbinding via de Randzee. Dit is een ideale vaarroute voor vrachtschepen van en naar de beide havens. Op het kaartje hieronder is te zien hoe dat vorm zou kunnen krijgen. Dit zal veel werkgelegenheid opleveren en de economie zal verder kunnen groeien, waardoor er ruimte zal komen voor nieuwe investeringen.

Blijven investeren in een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland versterkt onze positie op de sterk concurrerende internationale markt. Investeren in infrastructuur is daarbij een veel gehoord thema.


Schiphol neemt hier een centrale plaats in. Schiphol heeft dringend uitbreiding nodig, alleen al door het aantal bijna-ongelukken. Schiphol is namelijk recordhouder gevaarlijke incidenten! Schiphol zou op Zuid West-Holland binnen IJmonde verwezenlijkt kunnen worden en zou dan niet alleen een stuk veiliger zijn maar ook geen overlast meer geven voor de bewoners rondom het huidige Schiphol. Behalve de zee- en binnenhaven en weg,- rail- en luchtvervoer zal er wellicht ook een metroverbinding komen tussen IJmonde en Amsterdam die passagiers van de luchthaven snel naar onze hoofdstad kan vervoeren. Ook een waterstoftrein naar het regulieren spoorwegnet en een magneetzweeftrein tussen de zes steden en IJmonde op Zuid West-Holland zal een logische en snelle verbinding zijn omdat letterlijk alles op Zuid West-Holland dan elektrisch zal zijn. Wanneer dit allemaal gerealiseerd is hebben we het niet over 5 maar wel over 10 vervoersystemen die allemaal op een toplocatie gelegen zijn!


...