Het klimaat
De ijskappen smelten... de zeespiegel stijgt... en de stormen worden frequenter, heviger en verwoestender... steeds meer bosbranden en grote droogte...

Maandag 2 december 2019, begon de VN-Klimaattop in Madrid. "Publieke druk zal overheden dwingen om de 'klimaatnoodtoestand' te lijf te gaan" zei Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties bij de vorige top.
En: "Regeringen moeten begrijpen dat we harder moeten lopen, anders verliezen we de wedstrijd." Wereldwijd moeten ook steeds meer mensen vluchten voor het klimaat!

De tijd tussen 2015 tot en met 2019 is de warmste tijd ooit gemeten.
Dat schrijven wetenschappers vlak voor de VN-Klimaattop in New York.
Zij schrijven ook dat de wereld niet genoeg doet om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. "Er is een urgente noodzaak voor concrete acties" aldus Antonio Guterres.

Zeewater zet uit door warmte, gletsjers smelten, grote ijskappen slinken op Groenland... En de Oost Antarctische ijskap lijkt toch minder stabiel dan gedacht! Er is geen grotere bedreiging voor onze toekomst dan de klimaatverandering. De zeespiegelstijging is het belangrijkste gevolg van de klimaatverandering en deze is nog maar net begonnen en we zien nu al opmerkelijke veranderingen in het weer.

De mensen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De Nederlandse kust zal vaker te maken krijgen met extreem hoog zeewater en veel hogere golven, waardoor overstromingen vaker kunnen voorkomen dan tot nu toe gedacht werd. Nieuw onderzoek toont aan dat het noodzakelijk is om opnieuw de risico's op overstromingen langs onze kust te analyseren.

Dr. ir. Renske de Winter van de Universiteit Utrecht: "Zo zal er kritisch gekeken moeten worden naar de huidige manier van kustbeheer, want daarbij wordt nog niet overal rekening gehouden met het mogelijk optreden van snellere zeespiegelstijging in de loop van deze eeuw". Dit vraagt om een nieuw plan van aanpak. "VN-rapport: 'Desastreuze gevolgen als CO2-uitstoot niet aangepakt wordt' ".

Eind juli 2019:
De honderden branden in Siberië, Alaska en Groenland die er op dit moment woeden zijn volgens experts ongekend. Het getroffen gebied beslaat honderdduizenden hectaren. Hogere temperaturen door de klimaatverandering zouden de oorzaak zijn. En nu (nov. 2019) ook de enorme bosbranden in Zuid-Amerika, Afrika en Australië. Door klimaatopwarming ontstaat er meer onweer en bliksem waardoor er meer bosbranden ontstaan. Er komen enorme hoeveelheden methaan en CO2 vrij en wetenschappers waarschuwen voor een vicieuze cirkel: meer broeikasgassen zorgen voor hogere temperaturen die voor meer bosbranden zorgen die weer meer broeikasgassen uitstoten. En er komen schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof en giftige gassen als koolmonoxide die over lange afstanden getransporteerd worden en die een versterkend effect hebben op de klimaatverandering. Het neerslaan van as en koolstof op het zee-ijs kan het smelten ervan versnellen en dat versterkt de klimaatverandering weer door de grote warmteabsorptie.

Veel mensen vragen zich af waar de klimaatsceptische berichten vandaan komen en wat daar nu van waar is. Zijn al die vele wetenschappelijke onderzoeken dan onzin? En op 22 febr. 2020 in de Volkskrant: Hoe Frits Böttcher met steun van tientallen bedrijven de basis legde voor de klimaatscepsis in Nederland. En in maart 2020 is een boek verschenen:
 "Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering" waarin Bart Verheggen ondermeer de „lulverhalen" van klimaatsceptici weerlegt.

De klimaattop in Glasgow: een overzicht van de NOS: 
klimaattop-in-glasgow   Ook deze klimaattop heeft nog niet voldoende opgeleverd.

Greenpeace:
"Klimaatverandering lijkt hierdoor een probleem van de toekomst, maar de gevolgen zijn nu al merkbaar". Ook Nederland warmt ruim twee keer zo snel op als de gemiddelde wereldtemperatuur, blijkt uit cijfers van het KNMI. In Nederland nam de temperatuur de afgelopen drie decennia met gemiddeld 1,1 °C toe.

Door klimaatverandering komen extreme weersomstandigheden ook in Nederland steeds vaker voor. De overstromingen van afgelopen zomer zijn bijvoorbeeld een direct resultaat van het veranderende klimaat, laat internationaal onderzoek zien.

Opwarming beperken: In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden moet worden beperkt.
Maar om verwoestende effecten van klimaatverandering te voorkomen, moet de opwarming onder de 1,5 graad blijven.

Vijftig centimeter zeespiegelstijging (bij 2 graden) in plaats van veertig centimeter (bij 1,5 graad) betekent bijvoorbeeld dat tien miljoen mensen hun huis verliezen.
In Antarctica smelt bij 1,5 graad opwarming vanzelfsprekend ook minder ijs.
En als ijs smelt, warmt de aarde nóg sneller op. Ook is er hoop dat er bij 1,5 graad opwarming nog koraalrif blijft bestaan. Bij een opwarming van 2 graden sterft dit nagenoeg helemaal af".

vorige
volgende
vorige
volgende

...