SAMENVATTING PLAN WEST-HOLLAND
Dit grote plan gaat over de klimaatverandering en de eventuele  gevolgen voor Nederland. Wat doen we wanneer, door de opwarming van onze aarde, de zeespiegel veel meer stijgt dan eerder werd aangenomen? En hoe kunnen wij ons dan effectief beschermen tegen toekomstige zware stormen met fatale overstromingen?
De zeespiegelstijging is voor ons land, waarvan een groot deel onder de zeespiegel ligt, een van de belangrijkste gevaren.

Welke oplossingen kunnen we van dit plan verwachten en welke positieve bijdragen denkt het ook te kunnen leveren aan de hier achterliggende oorzaken? Doordat fossiele brandstoffen als olie, gas en ook steenkool worden verbrand voor het opwekken van energie worden grote hoeveel heden van het  broeikasgas CO2 uitgestoten in de atmosfeer waardoor onze aarde steeds verder opwarmt, met zeer ernstige gevolgen voor onze leefomgeving.

Plan West-Holland (PWH) pretendeert enkele antwoorden te kunnen geven op deze vragen en in het  bijzonder over de toekomstige  zeespiegelstijging. Het denkt ook een rol te kunnen spelen in de overgang van onze huidige fossiele economie naar een CO2 neutrale economie.

De betaalbaarheid maar ook de wenselijkheid van PWH zal bepaald worden door de doelmatigheid ervan, maar zeker ook door de zeer grote meerwaarde, vooral op het gebied van de volkshuisvesting, economie maar ook van de vervoersector.

Er kunnen meer dan 400.000 betaalbare en energie neutrale  woningen op West-Holland gebouwd worden binnen de zes middelgrote  steden op het zuidelijk deel van West-Holland, waar ruim één miljoen mensen zouden kunnen wonen. Vooral ook met de te verwachte toestroom van veel meer vluchtelingen, zou dit een oplossing kunnen zijn voor de nog steeds toenemende woningnood.

Kijk verder wat nog meer mogelijk zou kunnen zijn op dit nieuwe land langs onze kust.

© Stichting Plan West-Holland 2022


...
...