Innovatie
Innovatie of wel vernieuwing, betreft het gehele concept van West-
Holland. Het is een nieuwe mogelijkheid om een heel scala aan problemen tegelijk aan te pakken en op te lossen. Op technologisch gebied zou Schiphol op West-Holland bijvoorbeeld aangepaste start- en landingsbanen kunnen krijgen om een nieuw soort vliegtuig, de Flying-V, een innovatief vliegtuigconcept dat aan de TU Delft wordt ontwikkeld, te kunnen laten landen en opstijgen. Door de geringe luchtweerstand kan dit type vliegtuig met 20% minder brandstof vliegen. Er wordt ook nagedacht over een andere energiebron. Dus geen fossiele kerosine meer. Het zal nog zeker 15 jaar duren voordat dit type vliegtuig daadwerkelijk operationeel zal zijn en past daarom goed in het tijdschema van Plan West-Holland.

Het gaat niet alleen maar om technologische innovaties maar ook om  bijvoorbeeld vernieuwingen op gebieden zoals stadsontwikkeling, landschapsbeheer en de exportsector.

West-Holland kan, als helemaal nieuw en fris land, een enorme proeftuin worden waar de nieuwste innovatieve ideeën en vindingen kunnen worden uitgeprobeerd of verwezenlijkt.  Zo zal bijvoorbeeld een magneetzweeftrein (Maglev) een relatief goedkope en snelle verbinding kunnen zijn tussen de steden en IJmonde. En dakpannen die tevens zonnepanelen zijn en zelfs een langere levensduur hebben dan het huis zelf, zullen wellicht op West-Holland overal te zien zijn. En in combinatie met een nieuwe en efficiëntere manier van energie-opslag worden huizen met deze technologie geheel zelfvoorzienend. Verwacht mag worden dat deze systemen op ruime schaal toepasbaar zullen zijn tegen de tijd dat West-Holland zal gaan functioneren. Waarschijnlijk zijn in de nabije toekomst onze huizen dus niet meer voorzien van die lelijke grote zonnecollectoren maar van gewoon uitziende zonnepannen! Er zijn nu (januari 2020) al weer nieuwe accu-systemen in de maak en ook een Nederlandse zonne-auto! Waarschijnlijk zullen over enige tijd veel wegen bestaan uit zonnecellen die een groot deel van de elektriciteit gaan leveren in West-Holland. (Solaroad). Maar West-Holland blijft natuurlijk een vooruitstrevend en inventief plan ter bescherming van onze westkust.vorige
volgende
...