WANT ANDERS ZULLEN WIJ VERZUIPEN

   DE BELANGRIJKSTE OPLOSSINGEN VAN WEST-HOLLAND OP EEN RIJ

+ duurzaam beschermen Noord- en Zuid-Holland tegen de stijgende zeespiegel  

+ 500.000 energieneutrale en betaalbare woningen >1.250.00  miljoen  mensen! 
 
+ versterken van de economie door essentiele vervoersystemen op top-locatie
 
+ belangrijke bijdrage om  CO2-uitstoot te reduceren en sterk terug te dringen
 
+ verplaatsen Schiphol, waardoor veiliger en minder overlast voor omwonenden
 
+ aandacht voor: energietransitie de waterstofeconomie en de zoetwaterwinning

+ zoetwatermeer op oude Schipholgebied + terpwoningen en waterwoningen

+ wellicht zal een vermindering ontstaan van de verzilting van grond lang de kust vorige
volgende
...