Schiphol

Schiphol in zee is geen optie meer...
Maar Schiphol aan zee moet nog ter sprake komen!

Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een onderzoek naar een nationale luchthaven in zee. Maar dat wil niet zeggen dat er geen meerderheid kan ontstaan voor een Schiphol aan zee. Of ook wel: Schiphol half in zee. Een van de bezwaren van tegenstanders van een nationale luchthaven in zee is dat dit te duur zou zijn en je er geen problemen mee oplost. Bij Plan West-Holland zijn deze bezwaren niet aan de orde. In tegendeel zou je kunnen zeggen. Daar is Schiphol op een nieuwe locatie gelegen op een landtong half in zee. Hierdoor hebben er aanzienlijk minder mensen hinder van geluidsoverlast en fijnstof wat al een winst op zich is. Omdat dit nieuwe vliegveld een onderdeel kan vormen van een cluster van vijf vervoersystemen op een toplocatie, zal dit Nederland een sterke economische opleving kunnen opleveren omdat ons land ondermeer een belangrijk doorvoerland is. Het argument dat er in de Noordzee geen ruimte meer is voor een luchthaven in zee door de windmolenparken is niet van toepassing op een luchthaven aan zee op West-Holland. Bekijk hiervoor ondermeer "IJmonde".

D66 kamerlid Jan Paternotte stelt dat een luchthaven op zee de overlast en gezondheidsschade voor omwonenden van Schiphol drastisch zou verminderen en kansen kan bieden voor meer woningbouw. Op de plaats van Schiphol zou inderdaad woningbouw kunnen plaats vinden. Maar bij PWH zouden daar bovenop nog eens in tien steden ongeveer 1.25 miljoen mensen gehuisvest kunnen worden!  Ex-Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen liet vorig jaar een onderzoek uitvoeren naar verplaatsing van Schiphol naar zee. De kosten van een eiland met tunnelverbinding naar het vaste land schatten onderzoekers toen op €33 mrd tot €46 mrd.

Bij Plan West-Holland is geen sprake van een dure en gevaarlijke tunnel. Gevaarlijk omdat er bijvoorbeeld dagelijks tankwagens met kerosine doorheen moeten. Stel dat daar een aanrijding mee zou gebeuren en de tunnel door zou breken. Probeer het je voor te stellen! Het risico van een dergelijke tunnel is veel te groot en gaat er dan ook niet komen! Bij PWH is er sprake van een relatief korte brugverbinding van tussen de 150 en 200 meter waar auto- en vrachtvervoer als ook een railverbinding voor een optimale doorstroom van mensen en goederen plaats kan hebben en die tevens ruim genoeg is om het scheepvaartverkeer een goede doorgang te kunnen bieden. Omdat West-Holland in veel opzichten te vergelijken is met Maasvlakte 2, kan veel vooronderzoek wat bij Maasvlakte 2 is gedaan, overgenomen worden voor de aanleg van West-Holland, hetgeen veel geld kan besparen.

Door Schiphol ruim 20 km naar het westen te verplaatsen zal er voor veel minder mensen nog sprake zijn van geluidsoverlast en fijnstof. Afhankelijk van de windrichting zal deze overlast voor een aantal mensen nog wel blijven bestaan, maar in aantallen dus veel minder! Dit is al een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Door een nauwkeurige berekening over gemiddelde windrichtingen en vliegbewegingen kan dit in principe goed in beeld gebracht worden. Om een goede afweging te kunnen maken zouden alle voor- en nadelen van Plan West-Holland goed tegen elkaar afgewogen moeten worden door middel van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Op 12 december 2019 in het nieuws:
In de Canadese plaats Richmond heeft vliegtuigmaatschappij Harbour Air dinsdag een eerste vlucht gemaakt met een compleet elektrisch aangedreven vliegtuig, zo meldt het bedrijf. Nederland zou voorop moeten lopen met volledig electrisch vliegen en het vliegveld op West-Holland zou daar al klaar voor moeten worden gemaakt. Dit geeft een beeld over de toekomst van de luchtvaart. Wanneer de accu's en de elektromotoren voor vliegtuigen verder ontwikkeld worden lijkt het denkbaar dat wanneer West-Holland een feit zal zijn er al veel meer elektrisch zal worden gevlogen en de overlast van fijnstof en geluid enorm zal afnemen.Het gebied waar het huidige Schipholgebied ligt is enorm groot. Wanneer Schiphol zou verhuizen naar West-Holland zou er dus een groot stuk land vrijkomen voor bijvoorbeeld woningbouw. Maar op een moerassige en inklinkende grond lijkt het niet voor de hand te liggen om op grote schaal woningen te bouwen. Daarom is het volgende plan bedacht: Wanneer deze grond vrij zou komen kan er veel grond worden afgegraven zodat er een zeer diep meer ontstaat. De grond en het zand wat zo gewonnen kan worden zou gebruikt kunnen worden om er langs de randen terpen mee aan te leggen. Deze terpen moeten dan hoog genoeg zijn om er op een verantwoorde manier woningen op te kunnen bouwen. Het meer zou een multi-funktionele rol kunnen spelen bijvoorbeeld als zoetwateropslag. Maar ook zal recreatie van belang zijn. Mogelijk zal het zelfs als buffer kunnen dienen voor overtollig rivierwater.
Zie kaartje hierboven.
vorige
volgende

...