beschermt op een effectieve en robuuste manier
 de kust tegen zware stormen en overstromingen

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ...
Op het NOS journaal van acht uur van dinsdag 24 oktober 2023 was een item over de zeespiegelstijging en wat dat kan betekenen voor ons. En de maatregelen die dan genomen moeten worden om ons land te beschermen.

Het warme oceaanwater (afbeelding links) zal de ijsmassa van Antartica sneller doen smelten en de zeespiegelstijging, vooral door het landijs, verder doen toenemen. Aan het woord waren Marjolijn Haasnoot van kennisinstituut Deltaris en Peter Kuipers Munneke, weerman en tevens pooldeskundige.

De ijsmassa op West Antartica zal nóg sneller smelten dan werd gedacht. Wat gaat dat betekenen voor de zeespiegel en dus ook voor ons? Ook bij streng klimaatbeleid zal deze ijsmassa versneld wegsmelten. Peter: "de zeespiegelstijging van de komende eeuw is klaarblijkelijk het resultaat van de opwarming die we tot nu toe al hebben gezien... en dat betekent dat we daar niet zoveel meer aan kunnen doen".

Er zijn 4 scenario's (2e kaartje) waarvan de derde Plan West-Holland is:
1) verhogen van duinen, dijken en zeeweringen, 2) sluiten van de kust,
3) bouwen van een nieuwe kustlijn in de zee, 4) ruimte geven aan water.

Marjolijn: "bij alle 4 de richtingen zullen we rekening moeten houden met het bergen van water, het keren van water en de potentiele zandwinning". En: "uit onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan blijkt dat we technisch heel veel aan kunnen. En dan komt het er op aan of we snel genoeg zijn, we voldoende zand hebben en we genoeg ruimte hebben voor het keren en bergen van water". "En... wat willen we eigenlijk?"

Mijn antwoord op die laatste vraag is natuurlijk: Plan West-Holland.

Verderop in deze site zal ik laten zien dat dit ambitieuze plan méér te
bieden heeft,
naast de zeer effectieve en doelmatige kustbescherming.
 
Er is dan ook een "maatschappelijke kosten-baten analyse" noodzakelijk om een duidelijk, realistisch totaalbeeld van Plan West-Holland te kunnen geven.

Uiteindelijk zal er snel een definitief antwoord moeten komen op de vraag welk scenario nu echt het beste zal uitpakken voor de toekomst van ons land.

 
                                                                                                                                                                                             ...
Volgende pagina
...                                                                                                                                                                                                                                             ...
volgende pagina
...