Gefaseerd aangelegd
West-Holland is te groot om in één keer te worden aangelegd en daarom zal dit in vijf fases moeten gebeuren.


IJmonde zal in de eerste fase gemaakt moeten worden. De reden daarvan is dat Schiphol 2 zo snel mogelijk van start moet kunnen gaan zodat vliegveld Lelystad ook snel weer kan inkrimpen tot aanvaardbare proporties.


Bestaande bezwaren tegen vliegveld Lelystad zullen verminderen wanneer blijkt dat de uitbreiding tijdelijk is.

Doordat de capaciteit en de techniek van de betreffende baggermaatschappijen naar verwachting de komende jaren  zal toenemen, kan er ook steeds een groter stuk worden opgespoten en klaargemaakt voor bebouwing en bewoning.


Volgens Dirk Hamer (Projectmanager Maasvlakte 2) is dit een noodzakelijke manier van werken: "De maakbaarheid is, in gefaseerde vorm, zeker met de huidige techniek al haalbaar" zo stelt hij.

...