Scheveningen
Om één kilometer te overbruggen ligt het niet voor de hand om een brug van 1 km. te bouwen, maar in plaats daarvan een schiereiland aan te leggen, zodat er slechts één relatief kleine brug nodig is van een zodanige afmeting dat de scheepvaart niet gehinderd zal worden en de stroming van eb en vloed ook ongehinderd kan plaats vinden. De stranden die hier ondermeer bij Scheveningen kunnen ontstaan lijken ideaal voor allerlei vormen van recreatie.