Het Klimaat
Maandag 2 december 2019, begon de VN-Klimaattop in Madrid.
 "Publieke druk zal overheden dwingen om de 'klimaatnoodtoestand' te lijf te gaan" zei Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties bij de vorige top. En: "Regeringen moeten begrijpen dat we harder moeten lopen, anders verliezen we de wedstrijd." Wereldwijd moeten ook steeds meer mensen vluchten voor het klimaat!

De tijd tussen 2015 tot met 2019 is de warmste tijd ooit gemeten. Dat schrijven wetenschappers vlak voor de VN-Klimaattop in New York. Zij schrijven ook dat de wereld niet genoeg doet om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. "Er is een urgente noodzaak voor concrete acties" aldus Antonio Guterres.

Zeewater zet uit, gletsjers smelten, grote ijskappen slinken op Groenland... En de Oost-Antarctische ijskap lijkt toch minder stabiel dan gedacht! Er
is geen grotere bedreiging voor onze toekomst dan de klimaatverandering. De zeespiegelstijging is het belangrijkste gevolg van de klimaatverandering. De klimaatverandering is nog maar net begonnen, maar we zien nu al opmerkelijke veranderingen in het weer.

De mens is grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.
De Nederlandse kust zal vaker te maken krijgen met extreem hoog zeewater en veel hogere golven, waardoor overstromingen vaker kunnen voorkomen dan tot nu toe gedacht werd. Nieuw onderzoek  toont aan dat het noodzakelijk is om opnieuw de risico's op overstromingen langs onze kust te analyseren.

Dr. ir. Renske de Winter van de Universiteit Utrecht: "Zo zal er kritisch gekeken moeten worden naar de huidige manier van kustbeheer, want daarbij wordt nog niet overal rekening gehouden met
het mogelijk optreden van snellere zeespiegelstijging in de loop van deze eeuw. Dit vraagt om een nieuw plan van aanpak."

VN-rapport: 'Desastreuze gevolgen als CO2-uitstoot niet aangepakt wordt'

Eind juli 2019:
De honderden branden in Siberië, Alaska en Groenland die er op dit moment woeden zijn volgens experts ongekend. Het getroffen gebied beslaat honderdduizenden hectaren. Hogere temperaturen door de klimaatverandering zouden de oorzaak zijn. En nu (nov. 2019) ook de enorme bosbranden in Zuid-Amerika, Afrika en Australië. Door klimaatopwarming ontstaat er meer onweer en bliksem waardoor er meer bosbranden ontstaan. Er komen enorme hoeveelheden methaan en co2 vrij en wetenschappers waarschuwen voor een vicieuze cirkel: meer broeikasgassen zorgen voor hogere temperaturen die voor meer bosbranden zorgen die weer meer broeikasgassen uitstoten. Er komen schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof en giftige gassen als koolmonoxide die over lange afstanden getransporteerd worden die een versterkend effect hebben op de klimaatverandering. Het neerslaan van as en koolstof op het zee-ijs kan het smelten van het zee-ijs versnellen en dat versterkt de klimaatverandering weer door de grote warmteabsorptie.

Veel mensen vragen zich af waar de klimaatsceptische berichten toch vandaan komen.
En wat daar nu van waar is. Zijn al die vele wetenschappelijke onderzoeken dan onzin? Vandaag, 22 febr. 2020 in de Volkskrant: : Hoe Frits Böttcher met steun van tientallen bedrijven de basis legde voor de klimaatscepsis in Nederland. En in maart 2020 verschijnt er een boek: "Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering" waarin Bart Verheggen ondermeer de „lulverhalen" van klimaatsceptici weerlegt


...

PdC Klimaatdeskundige op woensdag 30 juni 2021 in NU.
Ice quakes, een verschijnsel waar ik nog niet aan had gedacht, als logisch gevolg van langdurig extreem warm weer. Redelijk fors ook, 3.1 Richter. Gelukkig ongevaarlijk zolang dit zich ver van de beschaving afspeelt. Mogelijk zullen nog andere onvoorziene gevolgen kunnen gaan optreden als gevolg van de mondiaal stijgende temperatuurgemiddelden. In ieder geval lijkt de trend van het verdwijnen van land- en zee-ijs gestaag en zelfs versneld door te zetten. Direct gevolgen zijn vooral negatief met hier en daar ook relatief kleine positieve effecten. Per saldo is het schadelijk voor onze samenleving. Zorgelijker zijn de positieve terugkoppelingen die de temperaturen verder doen stijgen. Het verminderen van het albedo leidt tot minder terugkaatsing van zonenergie en oplopende temperaturen van de oceanen. We rijden te snel en er komen ongelukken. Remmen kan dat niet voorkomen, maar kan wel de schade beperken. De huidige snelheid aanhouden of vaart vermeerderen is niet raadzaam. Wen maar alvast aan dit soort berichten, het kantelpunt zijn we allang voorbij. De wereldpolitiek heeft de klimaatcrisis te lang ontkent. De aarde wordt warmer. De polen smelten, terwijl deze zo essentieel zijn voor het klimaat op aarde vanwege het hoge weerkaatsingsvermogen (Albedo). Reflectievermogen van het aardoppervlak neemt hierdoor af, en de opwarming neemt verder toe. Minder ijs -> Warmer. Warmer -> Minder ijs. Een vicieuze cirkel is ontstaan. Wat een ellende laten we achter voor de toekomstige generaties. De zeespiegel zal stijgen en enorme gebieden zullen onleefbaar worden. Vanaf 2050 zal er een wereldwijd voedseltekort ontstaan volgens het IPCC. Conflicten om leefbare gebieden en massamigratie worden de toekomst.